Promotie E.M. Baas

Chirurgische verlenging van de onderkaak

Erik Baas vergeleek 2 methoden om de onderkaak chirurgisch te verlengen. In totaal keek hij naar 65 patiënten. Hiervan ondergingen er 30 een distractie-osteogenese, waarbij nieuw bot wordt gevormd door het gradueel uit elkaar bewegen van botfragmenten, en 35 een bilaterale sagittale splijtingsosteotomie, waarbij de onderkaak wordt verplaatst.

Op 1 juli 2015 promoveerde hij op het proefschrift ‘Bilateral Sagittal Split Osteotomy Versus Distraction Osteogenesis for Mandibular Advancements’. Promotoren waren prof. dr. J. de Lange en prof. dr. A.G. Becking. Copromotor was prof. dr. D.M.J. Milstein.

 (Bron: Universiteit van Amsterdam, 1 juli 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2008; 115: 324-330.
Beeld: Ned Tijdschr Tandheelkd 2008; 115: 324-330.
Info
publicatiedatum
9 juli 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd