Gepubliceerd op: 07-06-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 297)

Promotie E.R.E.A. Brouns

Personalia

Patiënten met een leukoplakie groter dan 4 cm hebben de grootste kans op het ontstaan van mondkanker. Factoren als geslacht, leeftijd, rookgewoonten, kleur en precieze locatie van leukoplakie in de mond, spelen geen rol bij het voorspellen van mondkanker vanuit leukoplakie. Dit stelt Elisabeth Brouns in haar proefschrift ‘Oral leukoplakia: a clinical, histopathological and molecular study’ waarop zij op 6 juni 2013 promoveerde aan Vrije Universiteit Amsterdam. Promotoren waren prof. dr. E. Bloemena en prof. dr. I. van der Waal.

Voor haar onderzoek bestudeerde Brouns 144 patiënten en onderzocht zij de resultaten van zowel de chirurgische behandeling als de laserbehandeling. Deze groep werd vergeleken met een groep patiënten bij wie geen behandeling was uitgevoerd, maar die wel onder controle bleven. Zowel onder de groep behandelde als niet-behandelde patiënten kreeg een kleine groep mondkanker. Het wel of niet behandelen van de leukoplakie en de aard van de behandeling (laser of chirurgisch), hadden hierop geen invloed.

Ondanks een vroege diagnostiek en behandeling is het nog steeds niet mogelijk om het ontstaan van mondkanker uit leukoplakie te voorkomen, zo blijkt uit het proefschrift van Brouns, maar in combinatie met regelmatige controles is de kans op een succesvolle behandeling groter.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Dr. E.R.E.A. Brouns
Dr. E.R.E.A. Brouns
Info
publicatiedatum
7 juni 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd