Promotie G. Arakeri

Orale submuceuze fibrose en koper in drinkwater

Orale submuceuse fibrose (OSMF) is een invaliderende ziekte die niet levensbedreigend is, maar omdat het bij 7,6% van de patiënten maligne transformeert, is het een bedreiging voor de gezondheid op langere termijn. OSMF is een groot probleem in het Indische subcontinent; in India stijgt de incidentie van OSFM onder jongeren. Er werd altijd gedacht dat er een directe relatie is tussen het ontstaan van OSMF en het kauwen op betelnoten, vanwege de koper die deze noten bevatten. Echter, niet alle betelnootkauwers zijn getroffen door OSMF, en soms duurt de ziekte voort na behandeling en het stoppen met kauwen op de noten. De hypothese van dit onderzoek van Gururay Arakeri was dat koper in drinkwater een rol speelt bij de pathogenese van OSMF.

Met Arakeri’s prospectief patiëntcontroleonderzoek van 3 groepen van elk 100 patiënten (betelnootkauwers met OSFM, betelnootkauwers zonder OSFM en een gezonde controlegroep die geen betelnoten kauwden) uit het Yadgir district in het noordoosten van Karnataka in India, werd bevestigd dat chronische blootstelling aan een subletale concentratie van koper in het grond- en drinkwater leidt tot een muceuze preconditionering van de slijmvliezen voor het ontwikkelen van OSMF. Het vervolgens kauwen op betelnoten verhoogt het risico op OSMF.

Op 22 november 2016 promoveerde Gururay Arakeri aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op zijn proefschrift ‘Evaluation of role of drinking water copper in pathogenesis of oral submucous fibrosis: a prospective case control study in Yadgir district of northeast Karnataka, India’. Zijn promotor was prof. dr. M.A.W. Merkx en zijn copromotor was dr. P.A. Brennan.

(Bron: Radboud Universiteit)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.