(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 593)

Promotie G.F. Molina

Mensen met een beperking hebben baat bij ART

Gustavo Fabián Molina concludeert in zijn proefschrift ‘The suitability and effectiveness of the ART approach for people with disabilities’ dat Atraumatic Restorative Treatment een geschikte aanpak is voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Mensen met een beperking hebben vaker een lagere prevalentie van cariës, maar een hogere prevalentie van parodontale afwijkingen ten opzichte van mensen zonder beperkingen en van dezelfde leeftijd. De oorzaak is een gebrek aan mondzorg. Daarom vergeleek Molina bij mensen met een beperking de kortetermijneffectiviteit van ART, de aanvaardbaarheid, haalbaarheid en de mate van tevredenheid met die van de conventionele behandelmethode. Als vulmateriaal werden 2 glasionomeren gebruikt.

De resultaten op de korte termijn toonden aan dat ART geschikt en effectief was voor de verbetering van de mondgezondheid van mensen met een beperking. Ook waren de patiënten dan wel hun ouders of verzorgers positief over de ART-aanpak.

Ten slotte concludeert Molina dat de klinische richtlijnen voor cariëspreventie en –behandeling van deze groep patiënten niet zijn gestructureerd en pleit hij voor meer onderzoek om de kwaliteit van de mondzorg voor deze groep patiënten te verbeteren.

Gustavo Molina promoveerde 15 oktober 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn promotoren waren prof. dr. N.H.J. Creugers en prof. dr. R.J. Cabral (Nationale Universiteit van Córdoba). De copromotor was dr. J.E.F.M. Frencken.

(Bronnen: Radboudumc.nl en Nederlands Tandartsenblad, 14 augustus 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.