(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 8)

Promotie G. Khashayar

In haar promotieonderzoek ontdekte Ghazal Khashayar dat de meest betrouwbare methode om de juiste kleur te kiezen voor een frontrestauratie is het meten van het totale kleurspectrum, maar dat het niet mogelijk is de gemeten kleurwaardes tussen de verschillende meetapparaten uit te wisselen.

Bij het restaureren van een voortand is het belangrijk dat de kleur van het materiaal overeenkomt met de andere tanden. De keuze van de juiste kleur is nu nog niet voorspelbaar. Dat heeft te maken met factoren als de subjectiviteit van de kleurselectie, de gelaagde opbouw van de tanden en de indicatie voor de materiaalkeuze.

Khashayar testte de betrouwbaarheid van de objectieve methodes voor kleurselectie en hun onderlinge correlatie, de invloed van de gelaagde tandopbouw op de totale kleur en het gedrag van de verschillende restauratieve materialen.

De kleurmetingen met spectrometers waren betrouwbaar, maar bieden nog geen recept voor het opbouwen van de restauratie in laagjes. De directe ‘natural layering’-techniek leidde tot meer voorspelbare resultaten. De meerwaarde van spectrometers lag in een betere communicatie tussen de tandarts en het tandtechnisch laboratorium. Hoe gevoelig het restauratiemateriaal is voor verkleuren, is een belangrijke factor voor de keuze van een materiaal en de techniek die daarvoor wordt toegepast.

De resultaten van dit onderzoek kunnen ertoe leiden dat frontrestauraties in de toekomst minder zichtbaar worden en betere esthetische resultaten laten zien.

Ghazal Khashayar promoveerde op 28 november 2013 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Color science in dentistry’. Promotoren waren prof.dr. A.J. Feilzer, dr. A. Dozic, dr. C. Kleverlaan.

(Bron: Persbericht ACTA, 28 november 2013)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.