Gepubliceerd op: 08-02-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 60-61)

Promotie H.M.E. Willems

Personalia

Op 6 december 2012 promoveerde Marjoleine Willems aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘The effect of dietary components on osteocyte mechanosensitivity: implications for bone health’. Haar promotor was prof. dr. J. Klein Nulend. Dr. ir. E.G.H.M. van den Heuvel en dr. A.D. Bakker waren haar copromotoren.
Willems onderzocht het effect van de combinatie van mechanische belasting en voedingsstoffen op de productie van stikstofoxide. Dat laatste is essentieel voor botvorming in het lichaam. Ze belastte botcellen mechanisch door een pulserende vloeistofstroom over de botcellen te leiden. Willems toonde aan dat verschillende voedingsstoffen, zoals 1,25-vitamine D, fluoride, oleuropeïne en het hormoon ‘glucose dependent insulinotropic peptide’, invloed hebben op de hoeveelheid stikstofoxide die botcellen produceren wanneer ze mechanisch worden belast. De onderzoeksresultaten dragen bij aan een beter inzicht in de demineralisatie van bot en aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden in de toekomst.
Naast mechanische belasting kunnen ook voedingsstoffen de productie van stikstofoxiden beïnvloeden. Voor een optimale aanmaak van bot zijn eiwitten, vitamine C, D, A en mineralen zoals calcium, fosfor, magnesium en mangaan nodig. Willems adviseert dagelijkse beweging en een uitgebalanceerd dieet, zo veel mogelijk verrijkt met specifieke voedingsstoffen die de aanmaak van bot stimuleren.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.