(in print verschenen Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 585)

Promotie J.C. de Ruyter

Janne de Ruyter bewijst in haar promotieonderzoek definitief dat het wegnemen van suikerhoudende dranken kinderen minder dik maakt. Op 3 oktober 2013 promoveerde zij op haar proefschrift ‘A double-blind randomized trial in school cildren on the effects of sugar-sweetend or sugar-free beverages on body weight and body fatness’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Promotoren waren prof. dr. M.B. Katan en dr. ir. M.R. Olthof.

Voor het onderzoek kregen 300 kinderen 1,5 jaar lang dagelijks 1 blikje suikervrije limonade en 300 andere kinderen limonade met suiker. Dit blikje kwam in plaats van het drinken dat ze toch al meekregen naar school, dus ze kregen niet méér suiker binnen dan voorheen. De kinderen die suikervrije limonade kregen, namen gemiddeld 1 kilogram minder in gewicht toe en waren minder in lichaamsvet toegenomen dan de kinderen die suikerhoudende limonade kregen. De suikervrije limonade gaf geen hongergevoel, de kinderen voelden zich na het drinken van suikervrije limonade even ‘vol’ als na gewone limonade met suiker. Dat verklaart waarom ze minder aankwamen; ze aten er niet door en misten dus calorieën uit suiker. De uitkomsten van het onderzoek geven een goed argument om op te treden tegen suikerhoudende dranken.

Overigens is het in alle opzichten veel beter om de ‘light’ limonades te vervangen door gewoon kraanwater, omdat zowel light als gewone dranken zuur bevatten waardoor tandglazuur oplost. De Ruyter pleit ervoor te starten met water zodra kinderen overstappen van fles en borstvoeding naar andere dranken.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.