Promotie J.H. Reitsma

Groeiontwikkeling bij syndromen van Crouzon en van Apert

Koos Reitsma deed promotieonderzoek naar de skelettale en dentale groei en ontwikkeling bij kinderen met het syndroom van Crouzon en Apert. Deze 2 relatief zeldzame syndromen worden gekenmerkt door onder andere vroege sluiting van de schedelnaden en door schedelafwijkingen en onderontwikkeling van het middengezicht met als gevolg mogelijk klachten van verhoogde intracraniële druk, beperkte bovenste luchtweg, exorbitisme, malocclusie en esthetische/psychische problemen.

Reitsma ging na wat het longitudinale groei- en ontwikkelingspatroon van de boven- en onderkaak was bij beide syndromen vergeleken met een grote groep niet-syndromale kinderen. Hij concludeert dat beide syndromen een eigen groei- en ontwikkelingspatroon hebben. De skelettale dimensies waren zeer klein en de te verwachten groei was zeer beperkt. Het syndroom van Apert was zelfs meer afwijkend in skelettale vorm en ontwikkeling dan het syndroom van Crouzon. Ook onderzocht Reitsma de dentale aspecten. Hieruit kwam naar voren dat de tandontwikkeling vertraagd is en dat de afwezigheid van blijvende gebitselementen veel vaker voorkomt bij deze 2 syndromen dan bij de niet-syndromale groep. De kleine tandboogdimensies en de beperkte ontwikkeling gaven een groot tekort aan ruimte voor de door te breken blijvende gebitselementen.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de diagnostiek en de timing van de orthodontische/chirurgische behandelingen bij deze patiëntengroep. Reitsma promoveerde op 19 maart 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift ‘Craniofacial and dental aspects of crouzon and apert syndrome’. Promotoren waren prof. dr. E.B. Wolvius en prof. dr. P.F. van der Stelt. Copromotor was dr. E.M. Ongkosuwito. Medebegeleider was prof. dr. B. Prahl-Andersen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

J.H. Reitsma
J.H. Reitsma
Info
publicatiedatum
7 april 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd