Promotie J.I. Kamstra

Rektherapie bij trismus als gevolg van hoofd-halskanker(behandeling)

Op 9 november 2016 promoveerde Jolanda I. Kamstra aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift ‘Trismus secondary to head and neck cancer. Risk factors and exercise therapy’. Haar promotoren waren prof. dr. P.U.  Dijkstra en prof. dr. J.L.N. Roodenburg.

Trismus komt veel voor bij patiënten die een behandeling voor hoofd-halskanker hebben ondergaan, waardoor het functioneren van het kauwstelsel wordt beperkt en de kwaliteit van leven negatief wordt beïnvloed. Kamstra’s onderzoek richtte zich op het identificeren van risicofactoren voor trismus en het evalueren van oefentherapieën.

Risicofactoren voor het ontstaan van trismus bleken te zijn: het geslacht en leeftijd van de patiënt, de locatie en classificatie van de tumor, de mondopening bij aanvang van de radiotherapie en de dosis van de radiotherapie. Kamstra stelde echter dat het met deze kennis helaas niet altijd mogelijk is trismus te voorkomen omdat de meeste risicofactoren niet te beïnvloeden zijn. Wel pleitte zij voor de ontwikkeling van een preventief revalidatieprogramma waaraan patiënten met een risico op trismus kunnen deelnemen.

Hoewel uit literatuuronderzoek geen van de oefentherapieën superieur bleek, werden de beste resultaten behaald bij een vroege start van de oefentherapie en bij therapietrouwe patiënten. Kamstra onderzocht zelf de effectiviteit van oefeningen met de TheraBite en het Dynasplint Trismus System. Volgens de promovenda moeten in vervolgonderzoek deze 2 rekmethoden met elkaar worden vergeleken en dient een preventief revalidatieprogramma te worden geëvalueerd. Daarnaast moet aan patiënten worden uitgelegd dat, ondanks de over het algemeen positieve resultaten van oefentherapie, trismus niet altijd voorkomen of behandeld kan worden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

J.I. Kamstra
J.I. Kamstra
Info
publicatiedatum
9 november 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd