(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 8)

Promotie J. Ma

Jinling Ma evalueerde voor haar promotieonderzoek de effecten van mesenchymale stamcellen verkregen uit beenmerg of uit vetweefsel op de osteogenese en angiogenese tijdens botvorming. Gebruik van mesenchymale stamcellen in bot tissue engineering heeft in dierexperimentele onderzoeken zijn waarde bewezen voor het vergroten van de botregeneratieve capaciteit. Tevens is inmiddels aangetoond dat het co-kweken van mesenchymale stamcellen uit het beenmerg met endotheelcellen de vorming van een vasculair netwerk en botweefsel verbeterden vergeleken met mono-kweken van mesenchymale stamcellen uit het beenmerg.

Ma evalueerde zowel mono-kweken als co-kweken in vitro en in vivo. Dit resulteerde in de bevinding dat mesenchymale stamcellen uit vetweefsel weliswaar in vitro een gelijke osteogene en angiogene capaciteit hadden als stamcellen uit beenmerg, maar dat in vivo geen botvorming werd waargenomen na ectopische implantatie bij ratten van zowel mono- als co-gekweekte mesenchymale stamcellen uit vetweefsel.

Op 11 november 2013 promoveerde Ma op haar proefschrift getiteld ‘Cell-based strategies in bone tissue engineering’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotor was prof. dr. J.A. Janssen en copromotoren waren dr. ing. J.J.J.P. van den Beucken en dr. F. Yang.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.