in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 128)

Promotie J.T. Hamburger

Behandeling van gebitsslijtage, een minimaal invasieve benadering

Het promotieonderzoek van Jorien Hamburger laat zien dat er op de lange termijn goede resultaten zijn te behalen in de behandeling van gebitsslijtage met composiet. Ook toont het dat de gewenste dikte van de restauratielaag sterk afhankelijk is van het gekozen materiaal. Over het algemeen geldt dat een dikkere restauratielaag sterker is, maar dit blijkt niet voor alle materialen op te gaan. De verschillen tussen materialen zijn niet terug te voeren op de materiaalgroepen waar zij toe behoren (direct composiet, indirect composiet of keramisch materiaal).

Het promotieonderzoek vormt de basis van een al lopend vervolgonderzoek naar de behandeling van gebitsslijtage. Hierin worden behandelstrategieën en materialen gedetailleerder bekeken, zodat de toepasbaarheid in de algemene praktijk verbetert.

Jorien T. Hamburger promoveerde op 9 januari 2015 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Treatment of severe tooth wear’. Promotor was prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en copromotoren waren dr. N.J.M. Opdam, dr. B.A.C. Loomans. Zie ook ‘Onder de loep!’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 319)

(Bron: Radboud Universiteit, 9 januari 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

J.T. Hamburger
J.T. Hamburger
Info
publicatiedatum
28 januari 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd