Gepubliceerd op: 24-08-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 436)

Promotie J.W. Hoekstra

Botvervangende materialen voor tandheelkundige implantologie

Op 23 augustus 2013 promoveerde Jan Willem Hoekstra op zijn proefschrift ‘Calcium phosphate based materials for bone regeneration: preclinical and clinical aspects of in vivo application prior to implant dentistry’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotoren waren prof. dr. G.J. Meijer en prof. dr. J. A. Jansen. Copromotor was dr. ing. J. J.J.P. van den Beucken.

Na extractie van 1 of meerdere gebitselementen treedt er resorptie op van de processus alveolaris. Indien er een tandheelkundig implantaat wordt geplaatst om de ontbrekende gebitselement(en) te vervangen, kan het zo zijn dat er te weinig kaakbot aanwezig is om dit implantaat te plaatsen. Het uitvoeren van een botopbouwprocedure kan dan uitkomst bieden. Tot nu toe vinden deze opbouwprocedures vooral plaats met behulp van autoloog bot. Hiervoor is echter een donorplaats nodig om dit bot te oogsten, hetgeen het creëren van een extra chirurgische wond noodzakelijk maakt met alle nabezwaren van dien.

In het promotieonderzoek van Jan Willem Hioekstra is geprobeerd om met de synthetische botvervanger calciumfosfaat, klinisch relevante botdefecten in grote diermodellen te herstellen. Het calciumfosfaat werd toegepast in cementvorm (mengsel van poeder en vloeistof dat in situ uithardt), waardoor de handelbaarheid van het materiaal sterk verbetert ten opzichte van de nu reeds commercieel verkrijgbare korrels.

De resultaten zijn veelbelovend, het calciumfosfaat cement bleek in bijna alle onderzoeken gelijk te presteren aan eigen bot. In sommige gevallen werd het calciumfosfaat uiteindelijk door het lichaam bijna compleet omgezet in natuurlijk bot. De volgende stap zou nu het toepassen van deze materialen in mensen moeten zijn.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

J.W. Hoekstra
J.W. Hoekstra
Info
publicatiedatum
24 augustus 2013
rubriek
Actueel
Gerelateerd