(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 317)

Promotie K. Sariibrahimoglu

Kemal Sariibrahimoglu deed promotieonderzoek naar zowel anorganische als organische strategieën om de afbraaksnelheid van injecteerbare op calciumfosfaat gebaseerde composieten (CPCs) voor botherstel te versnellen. Hij richtte zich daarbij op 2 verschillende methoden om de oplosbaarheid van de keramische fase van apatitisch CPC te verhogen: door inbouw van carbonaationen in de apatietfase of door een tweede β-tricalciumfosfaat (β-TCP)-fase met een hogere oplosbaarheid dan hydroxyapatiet. Beide methoden leidden tot een verhoogde afbraaksnelheid in vergelijking met ongemodificeerd CPC, maar de opname van een tweede oplosbare β-TCP fase bleek ongeveer 85% effectiever te zijn dan de inbouw van carbonaationen. Die laatste verstoorden het apatietrooster.

De inbouw van polymelkzuur-co-glycolzuur (PLGA) microsferen en glucono-delta-lacton (GDL) bemoeilijkte de injecteerbaarheid en uitharding van CPC, terwijl de mechanische sterkte van de CPCs aanzienlijk afnam na afbraak van PLGA. Sariibrahimoglu concludeert dat CPC gebruikt kan worden als een dragermateriaal voor lokale afgifte van chemotherapeutische platinum-bisfosfonaatcomplexen.

Sariibrahimoglu promoveerde op 7 mei 2014 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op zijn proefschrift ‘Strategies to accelerate the degradation of injectable calcium phosphate-based composite materials for bone regeneration’. Promotor was prof. dr. J.A. Jansen en copromotoren waren dr. J.G.C. Wolke en dr. ir. S.C.G. Leeuwenburgh.

(Bron: Radboudumc)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.