Promotie L.M. Vos

Patiënten met kaakgewrichtsklachten hebben baat bij het eerder inzetten van artrocentese (spoelen van het gewricht door een gewrichtspunctie). Deze behandeling geeft een snellere verlichting van de pijn en draagt bij aan het reduceren van ziektekosten. Dat concludeert Lukas Vos in zijn promotieonderzoek. Artrocentese wordt nu pas gebruikt als conventionele behandeltechnieken onvoldoende hebben geholpen.

Er kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan kaakgewrichtsklachten, maar vaak is de exacte oorzaak niet duidelijk. Patiënten krijgen het advies hun dieet aan te passen en thuis bewegingsoefeningen te doen, eventueel in combinatie met fysiotherapie en het plaatsen van een splint. Atrocentese wordt pas ingezet als de klachten blijven.

Vos onderzocht welke invloed het eerder inzetten van een gewrichtspunctie heeft op de klinische effectiviteit en op de kosten. Ook ging hij na of viscosupplementatie (het herhaaldelijk inspuiten van een bepaalde stof die vervolgens werkt als glijmiddel in een schurend gewricht, nu nog alleen toegepast in het kniegewricht) ook in het kaakgewricht succesvol kan zijn. Hij concludeert dat artrocentese een meer prominente plaats verdient in de behandelstrategie van gewrichtspijn in het kaakgewricht, en pleit bovendien voor verder onderzoek naar behandelingen die succesvol zijn gebleken in vergelijkbare gewrichten.

Lukas Vos promoveerde op 20 januari 2014 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘Arthrocentesis and viscosupplementation as treatment modalities for temporomandibular joint arthralgia’. Promotoren waren prof.dr. B. Stegenga en prof.dr. S.K. Bulstra.

(Bron: Persbericht Rijksuniversiteit Groningen, januari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.