Promotie L.N. Koyio

Hiv-infectie opsporen met eenvoudig mondonderzoek

Op basis van haar promotieonderzoek concludeert Lucina Koyio dat het in lagenlonenlanden belangrijk is lokale gezondheidswerkers te trainen in het doen van een eenvoudige mondcontrole om vroegtijdig hiv-infectie op te sporen. Op deze manier kunnen beperkt beschikbare hiv-testen doelmatiger worden ingezet.

Koyio trainde in Kenya gezondheidswerkers in het herkennen van hiv-infecties aan de typische zweertjes en verkleuringen in de mond, die bij 98% van de patiënten met hiv een eerste indicatie zijn van de besmetting. De zweren worden meestal veroorzaakt door een infectie met een Candida-bacterie. Deze bacterie leidt bij mensen met een verzwakt immuunsysteem tot infecties. Pas nadat de gezondheidswerkers verkleuringen hadden vastgesteld , lieten ze een hiv-test doen. Ook konden ze bij patiënten die al hiv-medicatie kregen op basis van de verkleuringen vaststellen of de middelen aansloegen, want de verkleuringen ontstaan ook als een patiënt niet reageert op de medicatie of deze niet goed inneemt.

Koyio promobeerde op 9 april 2014 aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen op haar proefschrift getiteld ‘Oropharyngeal candidiasis as a marker for HIV infection: impact of community and professional health care workers in Kenya’. Haar promotoren waren prof. dr. N.H.J. Creugers, prof. dr. A.J.A.M. van der Ven en prof. dr. M.A.W. Merkx. Copromotoren waren dr. J.E.F.M. Frencken en dr. W.J.M. van der Sanden.

(Bron: Persbericht Radboud Universiteit, 19 maart 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.