Promotie Lian Yu-Hong

Op 27 september 2013 promoveerde mw. Lian Yu-Hong op het proefschrift ‘The outcome of root-canal treatments assessed by cone-beam computed tomography’. Promotor was prof. dr. P.R. Wesselink. Copromotoren waren dr. H. Shemesh en dr. M.K. Wu.

Yuhong Liang beoordeelde in haar promotieonderzoek de resultaten van wortelkanaalbehandelingen aan de hand van cone beam-computertomografie (CBCT) en de betrouwbaarheid van deze resultaten. Uit het onderzoek volgde onder meer dat met periapicale radiografie het percentage gebitselementen dat na behandeling geen periapicale radiolucentie vertoont mogelijk wordt overschat. De bevindingen met behulp van CBCT blijken betrouwbaarder.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.