Promotie M. de Jong-Lenters

De ouders van kinderen met veel carieuze laesies zijn gemiddeld strenger en negatiever dan ouders van kinderen zonder cariës. Dat blijkt uit onderzoek van tandheelkundige Maddelon de Jong-Lenters. Zij analyseerde onder meer video-opnames van ouder-kindinteractie. Op 14 september 2016 verdedigde zij haar proefschrift getiteld ‘Just add positivity? Dental caries, obesity and problem behaviour in children: the role of parents and family relations’ aan de Universiteit van Amsterdam. Promotoren waren prof. dr. C. van Loveren en prof. dr. E. Verrips. Copromotor was dr. A. Schuller. Zie in de novembereditie haar bijdrage aan de serie ‘Hora est’.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.