(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 196)

Promotie M.E. Metzka

CBCT nuttig in endodontologie, maar behoedzaam gebruiken

Maria Elissavet Metska evalueerde voor haar promotieonderzoek zowel in vitro als in vivo het gebruik van cone beam-computertomografie in de endodontie. Naar aanleiding van de resultaten concludeert Metska dat een cone beam-computertomogram (CBCT) waardevol kan zijn voor het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan als klinische en periapicale röntgenopnamen niet voldoende informatie geven. De promovenda benadrukt echter dat niet alle CBCT’s de noodzakelijke diagnostische informatie verschaffen. Zo hangen de reproduceerbaarheid en de precisie van een CBCT af van het gebruikte systeem.

Belangrijke factoren voor een verantwoord gebruik van CBCT’s zijn volgens Metska straling, beeldkwaliteit en artefacten die ontstaan door radiopake materialen als guttapercha, intracanale stiften, kunstkronen of andere metalen restauraties. In verband met de stralingsbelasting van CBCT beveelt de promovenda aan vooral gebruik te maken van CBCT’s die al eerder bij een diagnose werden gebruikt en behoedzaam te zijn bij de selectie van patiënten voor het maken een CBCT, alsmede de juiste CBCT-scanningparameters in te stellen. Tot slot doet Metska 6 aanbevelingen voor het juiste gebruik van CBCT in de endodontische praktijk.

Metska promoveerde op 4 maart 2014 aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotor was prof. dr. P.R. Wesselink en copromotor was dr. A.R. Ozok.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

M.E. Metska
M.E. Metska
Info
publicatiedatum
5 maart 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd