(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 77)

Promotie M. Irshad

Titanium implantaatdeeltjes spelen rol bij peri-implantitis

Uit het promotieonderzoek van Muhammad Irshad blijkt dat titanium deeltjes van implantaten een rol spelen bij peri-implantitis. Irshad onderzocht in vitro hoe de interactie tussen gingivale fibroblasten (gastheercellen), levende Porphyromonas gingivalis, en titanium implantaatdeeltjes bijdraagt aan de pathogenese van peri-implantitis.

Eerst stelde Irshad vast dat Porphyromonas gingivalis binnen de gastheercellen zelfs na een antibioticabehandeling weet te overleven. Het is mogelijk dat hierdoor een reservoir ontstaat van waaruit herinfectie van de weefsels rondom implantaten of gebitselementen met P. gingivalis kan plaatsvinden.

Vervolgens bestudeerde Irshad de effecten van titaniumdeeltjes, zonder en met Porphyromonas gingivalis, op ontstekingsreacties in peri-implantitis fibroblasten. Uit de resultaten bleek dat titanium deeltjes ontstekingsreacties opwekten in peri-implantitis. Samen met Porphyromonas gingivalis leidde dit tot een nog sterker verhoogde expressie van cytokines dan bij Porphyromonas gingivalis alleen. Dit impliceert dat de aanwezigheid van titanium deeltjes en van Porphyromonas gingivalis de ontsteking bij peri-implantitis kan verhevigen.

Muhammad Irshad promoveerde op 19 december 2013 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Host-bacterial interaction in peri-implantitis’. Promotoren waren prof. dr. W. Crielaard, prof. dr. B.G. Loos en prof. dr. D. Wismeijer, copromotor was dr. M.L. Laine.

Bronnen: VU, 13 december 2013; VU-DARE

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.