(in print verschenen Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 661)

Promotie M. Koutris

Pijn in de kauwspieren kan het gevolg zijn van overbelasting van die spieren, stelt Michail Koutris in zijn proefschrift ‘Masticatory muscle pain - causes, consequences, and diagnosis’. Op 28 oktober promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Promotoren waren prof. dr. ir. M. Naeije, prof. dr. F. Lobbezoo. Copromotor was dr. C.M. Visscher.

Temporomandibulaire disfunctie(TMD)-pijn komt bij ongeveer 10% van de bevolking voor, vooral bij vrouwen. Om mogelijke oorzaken en gevolgen van TMD-spierpijn te onderzoeken, wekte Koutris bij gezonde proefpersonen tijdelijk TMD-pijn in de kauwspieren op door de spieren zware arbeid te laten verrichten. De ‘opgewekte spierpijn’ bleek gepaard te gaan met een verlaagde drukpijndrempel van de kauwspieren, met een verkleinde maximale mondopening en met een verlaagde maximale bijtkracht, kenmerken die TMD-patiënten ook vaak vertonen. De kaaksluitreflex bleek niet gevoelig voor de opgewekte spierpijn.

Een goede diagnostiek en behandeling zijn van groot belang omdat TMD-pijn grote gevolgen kan hebben voor de levenskwaliteit. Koutris onderzocht daarom welke diagnostische tests het beste de aanwezigheid van TMD-pijn voorspellen. Niet de veel gebruikte palpatietests van de kauwspieren, maar de statische en dynamische functietesten, in combinatie met het concept van ‘bekende pijn’ (komt de opgewekte pijn wel overeen met uw pijnklacht?) gaven de beste testresultaten.

Bron: Persbericht Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, 28 oktober 2013

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.