Gepubliceerd op: 10-05-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 232)

Promotie M.L. Schrijvers

Personalia

Op 3 april 2013 promoveerde Michiel Schrijvers op zijn proefschrift ‘New prognostic markers to predict clinical outcome in patients with laryngeal cancer’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promotoren waren prof.dr. B.F.A.M. van der Laan en prof. dr. E. Schuuring.

Hoofd-halskanker is de vijfde meest voorkomende vorm van kanker in de wereld. Van alle hoofd-halstumoren is 20% gelokaliseerd in het strottenhoofd (larynx), waarvan ongeveer 66% op de stembanden.

De meeste kleine tumoren op de stembanden worden behandeld met radiotherapie. Voor de meer uitgebreide tumoren is chirugie en/of chemotherapie en radiotherapie de eerste keus van behandeling. Tot nu toe hangt de keuze voor behandeling af van factoren zoals tumorlokalisatie en -grootte.

In zijn promotieonderzoek onderzocht Schrijvers celbiologische tumormarkers als voorspellers van het effect van radiotherapie. In een groep patiënten met stembandkanker vond hij na radiotherapie dat hoge expressie van pFADD en een lage expressie van HIF1a en CA-IX significant geassocieerd waren met een betere lokale controle. Hoge EGFR-expressie was geassocieerd met uitzaaiingen in de lymfeklier.

De resultaten van dit promotie onderzoek kunnen helpen bij het selecteren van patiënten die mogelijk baat hebben bij het toevoegen van chemotherapie of andere behandeling aan de huidige standaard behandeling van radiotherapie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.