(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 244)

Promotie N.A.M. Rosema

Tandenborstel poetst niet effectiever met tandpasta

Martijn Rosema deed promotieonderzoek naar de verschillende factoren die een rol spelen bij de effectiviteit van tandenpoetsen. Hij verdedigde zijn proefschrift ‘Toothbrushing efficacy’ op 22 april 2015 aan de Universiteit van Amsterdam. Promotor was prof. dr. G.A. van der Weijden en copromotoren waren prof. dr. W.H. van Palenstein Helderman en prof. dr. U. van der Velden.

Rosema stelt in zijn proefschrift onder andere dat het gebruik van tandpasta er niet toe bijdraagt dat een tandenborstel effectiever wordt in het weghalen van tandplaque. Het gebruik van tandpasta blijft wel heel belangrijk, vanwege toevoegingen zoals fluoride waarmee cariës kan worden voorkomen.

Vervanging van een tandenborstel na een standaard gebruiksduur van bijvoorbeeld 3 maanden is cruciaal en de elektrische borstel is inderdaad effectiever is dan de handborstel. Niet alleen in het weghalen van tandplaque, maar ook in het voorkomen van gingivitis. Voorwaarde is echter wel dat er goed wordt gepoetst en poetsinstructies optimaal zijn. Gemiddeld genomen wordt ongeveer de helft van de tandplaque bij een poetsbeurt verwijderd. Met een handtandenborstel is dat echter minder dan met een elektrische borstel. Er is dus nog winst te behalen. Die winst ligt volgens Rosema voor het grootste gedeelte waarschijnlijk bij de gebruiker zelf. De tandenborstels zijn namelijk al zo effectief dat ze bijna alle tandplaque weg kunnen halen. Nu nog aanleren hoe men dat het beste kan doen.

(Bron: ACTA, 22 april 2015)

 

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

N.A.M. Rosema
N.A.M. Rosema
Info
publicatiedatum
24 april 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd