(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 317)

Promotie N.B. van Bakelen

Titanium blijft gouden standaard voor fixeren kaakbot

Nico van Bakelen concludeert aan de hand van zijn promotieonderzoek dat platen en schroeven van titanium op dit moment de ‘gouden standaard’ moeten blijven voor het fixeren van botfracturen in de kaak en bij osteotomieën, ook al moet het titanium vaak worden verwijderd met een tweede operatie. Van Bakelen vergeleek het gebruik van platen en schroefjes van titanium met biodegradeerbare platen en schroeven.

Van Bakelen volgde 230 patiënten met een aangezichtsfractuur of bij wie een osteotomie van de onder- of bovenkaak werd uitgevoerd. Het nadeel van fixatieplaatjes en schroeven van titanium is dat het relatief vaak (in 5-40% van de gevallen) weer verwijderd moet worden in een tweede operatie. Om te bestuderen of biodegradeerbare systemen een goed alternatief zijn, werden bij de ene helft van de patiënten plaatjes en schroefjes van titanium gebruikt en bij de andere helft van biodegradeerbaar materiaal. De botheling in beide groepen was vergelijkbaar, maar anders dan verwacht, moesten er in de eerste 2 jaar na de operatie meer biodegradeerbare plaatjes worden verwijderd dan titanium plaatjes. Van Bakelen vermoedt dat dit komt doordat dat materiaal vaker wordt afgestoten door het lichaam dan titanium.

Van Bakelen promoveerde op 7 mei 2014 aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Biodegradable versus titanium plates and screws in maxillofacial surgery’. Promotoren waren prof. dr. R.R.M. Bos en prof. dr. B. Stegenga. Copromotoren waren dr. J. Jansma en dr. G.J. Buijs.

(Bron: Rijksuniversiteit Groningen)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.