(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 425)

Promotie N. Chanchareons

Harde en zachte weefselreconstructie met mandibulaire endoprothese

Harde en zachte weefselafwijkingen van het aangezicht en de mondholte, die door een trauma, tumorchirurgie of een aangeboren afwijkingen zijn veroorzaakt, vormen een grote uitdaging voor mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurgen. Binnen de reconstructieve geneeskunde kunnen methoden waarbij wordt getracht het bot van de patiënt te laten groeien, de ideale oplossing vormen voor botreconstructies.

Promovenda Nattharee Chanchareons onderzocht nieuwe methoden die de noodzaak om botdonoren te gebruiken potentieel kunnen tegengaan. In het bijzonder keek zij naar verdere ontwikkeling van de zogenoemde ‘mandibulaire endoprothese’. Deze gebitsprothese wordt al dan niet met cement vastgezet in het resterende kaakbot. Twee technieken werden bestudeerd: 1. de modulaire endoprosthese (met of zonder cement) voor reconstructies van het aangezicht en de mondholte en 2. de weefselkweek voor alveolaire botreconstructies tijdens onmiddelijke plaatsing van tandimplantaten (kleine defecten) en segmentaire mandibulaire reconstructie (grote defecten). Chanchareons concludeert dat de alternatieve methoden voor orale en maxillofaciale botreconstructie veelbelovend zijn, hoewel het ontwerp van de modulaire endoprothese en de weefsel-engineeringtechnieken op bepaalde vlakken toch wel moeten worden aangepast.

De promotie van Nattharee Chanchareons vond plaats op 17 juni 2014 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De titel van haar proefschrift luidt ‘Oral and maxillofacial bone reconstruction’. Prof. dr. J.A. Jansen en prof. dr. H. Tideman waren de promotoren en dr. B.T. Goh was copromotor.

(Bron: Science agenda Radboudumc)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.