Gepubliceerd op: 09-06-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 436)

Promotie N.D. Damyanov

Toepassing van de probleemgeoriënteerde benadering in de mondzorg in Bulgarije

Op 12 september 2013 promoveert de heer N.D. Damyanov op zijn proefschrift ‘Dental and prosthodontic status of adults in Bulgaria: socio-demographic and functional aspects’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Promotor is prof.dr. N.H.J. Creugers en copromotoren zijn dr. D.J. Witter, dr. E.M. Bronkhorst.

De probleemgeoriënteerde benadering in de mondzorg en de mogelijke toepasbaarheid van deze benadering in Bulgarije vormden de conceptuele achtergrond voor het onderzoek in dit proefschrift. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat afwezige gebitselementen een hogere prevalentie hadden dan door cariës aangetaste en dan gerestaureerde gebitselementen. Toenemende leeftijd, vrouwelijk geslacht, lager opleidingsniveau, en minder frequent tandenpoetsen werden geïdentificeerd als risico-indicatoren voor het hebben van afwezige gebitselementen. Molaren waren aanzienlijk vaker afwezig dan premolaren en frontelementen en werden significant minder vaak vervangen. Voor vervanging van gebitselementen werden vaste constructies vaker aangetroffen dan uitneembare. Gebitsconfiguraties bestaande uit zowel natuurlijke als vervangen gebitselementen boden minder kans op tevredenheid over de orale functies dan overeenkomstige gebitsconfiguraties bestaande uit alleen natuurlijke gebitselementen. De bevindingen uit het onderzoek wijzen erop dat strategieën gericht op de doelstelling van de World Health Organization (WHO)– dit is het behoud van een natuurlijke functionele dentitie gedurende het leven – kunnen worden geïmplementeerd in Bulgarije.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.