(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd nov 2015; 122: 569)

Promotie P.F.M. Gerritsen

Volgens Paul Gerritsen is de tandheelkundige zorg in de Nederlandse verpleeghuizen nog steeds een onderschoven kindje. Dat concludeert hij aan de hand van zijn onderzoek naar de tandheelkundige gezondheidszorg van kwetsbare ouderen. Op 16 oktober 2015 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op zijn proefschrift ‘Integrated dental care in nursing homes’. Zijn promotor was prof. dr. C. de Putter en copromotor was dr. J.H. Abbink.

Gerritsen vergeleek voor zijn promotieonderzoek verpleeghuizen met integrale tandheelkundige mondzorg en verpleeghuizen met incidentele mondzorg. Het bleek dat in instellingen die incidentele mondzorg aan hun cliënten boden, de behoefte aan mondzorg veel hoger is. Tegelijkertijd bleek de toegevoegde waarde van integrale mondzorg verleend door een inpandige tandarts tegen te vallen. “Niet bij mensen met volledige protheses, maar wel bij patiënten die nog gedeeltelijk betand zijn. Die willen vaak geen behandeling, ook al is dat nodig. De wens van de patiënt gaat boven alles”, aldus Gerritsen. Hij pleit voor meer aandacht en interesse voor geriatrische tandheelkunde, vooral om dat de vraag hiernaar zal stijgen gezien de vergrijzing.

(Bron: PZC, 10 september 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.