(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2016; 123: 344)

Promotie P. Neelakantan

Zoektocht naar beter hechtende wortelkanaalcementen

Prasanna Neelakantan bestudeerde voor zijn promotieonderzoek de interacties tussen wortelkanaalcementen en tandbeen en de invloed van irrigatie-oplossingen op deze interactie. Met de resultaten van dit onderzoek wordt bijgedragen aan  het ontwikkelen van nieuwe cementen die onder verschillende omstandigheden hechten aan het tandbeen. Daarmee kunnen de behandelresultaten van wortelkanaalbehandelingen worden verbeterd.

Neelakantan promoveerde op 15 juni 2016 op zijn proefschrift ‘Interactions between root canal irrigants, sealers and dentin’ aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn promotor was prof. dr. P. Wesselink en de copromotor was dr. H. Shemesh.

Zie in de septembereditie zijn bijdrage aan de serie ‘Hora est’.

(Bron: ACTA/UvA,  juni 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.