(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2016; 123: 344)

Promotie P. van Eekeren

Implantaat met IAI boven botniveau beter bij dunne mucosa

Paul van Eekeren deed onderzoek naar de plaatsing van de implantaat-abutmentovergang (IAI) ten opzichte van het crestale botniveau en het mogelijke effect daarvan op de stabiliteit van het bot rondom het implantaat. Hij betrok ook de invloed van de dikte van de mucosa bij dit onderzoek.

Voor diverse klinische onderzoeken werden patiënten behandeld met 1 implantaat waarvan de IAI op botniveau was geplaatst en 1 implantaat waarvan de IAI 2,5 mm boven het crestale botniveau. Het bleek dat implantaten met de IAI op botniveau een hoger botverlies vertoonden dan implanten met de IAI op 2,5 mm boven het botniveau was geplaatst. Daarnaast stelde de promovendus vast dat bij een mucosadikte van minder dan 2 mm er aanzienlijk meer bot verdween dan bij een mucosadikte van meer dan 2 mm. Bij een mucosadikte van meer dan 2 mm bleek vervolgens dat de positie van de IAI ten opzichte van het botniveau geen significant verschil opleverde, maar bij een mucosadikte dunner dan 2 mm bleken de implantaten met een IAI 2,5 mm boven botniveau significant minder botverlies te veroorzaken dan de implantaten met de IAI op botniveau.

Paul van Eekeren promoveerde op 1 juli 2016 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift ‘Clinical consequences when changing the position of the implant-abutment interface’. Zijn promotor was prof. dr. D. Wismeyer en copromotor was dr. A. Tahmaseb.

(Bron: ACTA en VU-Dare, juni 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.