(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd november 2016; 123: 516-517)

Promotie R.A. Meursinge Reynders

Weinig kennis over orthodontische mini-implantaten

Het promotieonderzoek van Reint Meursinge Reynders bestond uit 5 systematische literatuuronderzoeken en 2 kristische analyses van systematische literatuuronderzoeken naar orthodontische mini-implantaten (OMI’s). Deze onderzoeken leverden evidencebased kennis op over de succespercentages van deze implantaten, over de effectiviteit, over de nadelige effecten van het gebruik van OMI’s, over de rol van ‘insertion’ torquewaarden voor de stabliliteit en het succes van OMI’s, over de barrières voor de implementatie van OMIs, en gaf antwoord op de vraag of  OMI’s met wortelcontact een hogere insertion torquewaarde hebben dan OMI’s zonder wortelcontact.

Daarnaast legde het onderzoek van Meursinge Reynders bloot dat er in het onderzoek naar OMI’s nog heel wat te verbeteren valt. Een aantal van de tekortkomingen zijn: verkeerde onderzoeksvragen, niet uitvoeren van systematisch literatuuronderzoek voorafgaand aan primair onderzoek, niet uitvoeren van pilots, hoog risico van bias, slechte rapportage en slechte beantwoording van vragen van de reviewers door auteurs van primair onderzoek. Volgens de promovendus weet de beroepsgroep daarom zo weinig over OMI’s. Hij roept dan ook alle belanghebbenden op de betrouwbaarheid van het onderzoek naar OMI’s te verbeteren. Daarmee zou extra lijden van patiënten en dieren, de productie van onderzoeksafval, en sceptisme over de resultaten kunnen worden voorkomen.

Reint Meursinge Reynders promoveerde op 26 oktober 2016 aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift ‘Evidence-based knowledge creation on orthodontic mini-implants: Why we know so little’. Zijn promotor was prof. dr. J. de Lange en zijn copromotor was dr. B.C.M. Oosterkamp.

(Bron: ACTA, oktober)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

R.A. Meursingen Reynders
R.A. Meursingen Reynders
Info
publicatiedatum
26 oktober 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd