(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2016; 123: 284-285)

Promotie R.H. Schepers

Virtuele planning vereenvoudigt procedure voor kaakreconstructie [

Bij verwijdering van een tumor uit de boven- of onderkaak ontstaat vaak een groot defect. Om de kauwfunctie, de spraak en de esthetiek te herstellen wordt bij de reconstructie van het kaakdefect vaak gebruikgemaakt van een transplantaat uit het kuitbeen, waarop implantaten worden aangebracht. Op deze implantaten kan vervolgens een gebitsprothese worden bevestigd. Promovendus Rutger H. Schepers onderzocht hoe het transplantaat en de implantaten virtueel zouden kunnen worden gepland, aangezien de huidige procedure zeer arbeidsintensief is.

Schepers ontwikkelde een sterk vereenvoudigde en daardoor meer algemeen toepasbare methodiek. Hij slaagde erin de benodigde boormallen, reconstructieplaten en gebitsprothesen volledig met behulp van CAD/CAM-systemen en 3D-printers te vervaardigen. De nauwkeurigheid van deze nieuwe methode was goed, maar zou volgens Schepers nog kunnen worden verbeterd door de foutenmarge in de individuele stappen van planning en chirurgie omlaag te brengen.

Tevens ontwikkelde Schepers een oplossing voor het probleem dat de tumorafgrenzing bij virtuele planningen lastig is te bepalen. Door de tumormarges te visualiseren met behulp van bestaande software voor radiotherapie maakte hij het mogelijk de afgrenzing van de tumor op te nemen in de virtuele planning.

Rutger Schepers promoveerde op 20 april 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘3D planning in the reconstruction of maxillofacial defects’. Promotoren waren prof. dr. A. Vissink en prof. dr. G.M. Raghoebar en de copromotor was dr. M.J.H. Witjes.

(Bron: Rijkuniversiteit Groningen, april 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.