Gepubliceerd op: 05-04-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 184)

Promotie R.M. Nada

Personalia

Op 19 februari 2013 verdedigde Rania M. Nada aan de Radboud Universiteit haar proefschrift ‘3D Evaluation of tooth-borne and bone-borne surgically assisted rapid maxillary expansion’. Promotoren waren prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman, prof. dr. S.J. Bergé en prof. dr. Y.A. Mostafa.

De promovenda deed onderzoek naar de chirurgisch ondersteunde snelle expansie van de bovenkaak met behulp van tand- en botgedragen distractoren (SARME).

Met cone beam-computertomografie en driedimensionale opnamen bestudeerde ze de verschillen tussen tand- en botgedragen distractoren op de verbreding van de bovenkaak, de verandering van de weke delen in de orofaciale regio en het volume van de neus en de nasale luchtwegen. Hieruit volgden geen statistisch significante verschillen tussen de onderzochte groepen.

Het onderzoek toonde ook dat driedimensionale technieken waarbij superimpositie van de linker jukboog wordt gebruikt op data van cone beam-computertomografie, nauwkeurige technieken zijn, met bovendien als voordeel de geringere radiologische belasting voor de patiënt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.