(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 593)

Promotie R. van Brakel

Reactie gingiva op titanium en zirkoniumdioxide

Er is veel onderzoek gedaan naar het proces van vastgroeien van implantaten in het kaakbot, maar nog nauwelijks naar de reacties van de gingiva op onderdelen van implantaten. Om hier beter inzicht in te krijgen bestudeerde Ralph van Brakel in een promotieonderzoek hoe de gingiva rondom titanium of zirkoniumdioxide implantaatonderdelen reageert. Hiervoor werden bij 20 proefpersonen standaardimplantaten in een edentate kaak geplaatst als voorbereiding op houvast voor een volledige onderprothese. Speciaal gemaakte onderdelen van titanium of zirkoniumdioxide werden in de implantaten geplaatst. Vervolgens werd de gingiva op de gebruikelijke manieren onderzocht en werd de aanwezigheid van 7 bekende bacteriën die voorkomen bij gingivaproblemen gemeten. Tevens werden microscopische monsters van de menselijke proefpersonen vergeleken.

Van Brakels onderzoek liet zien dat er geen voorkeur voor een van beide materialen kon worden aangetoond. Optisch was er wel verschil omdat zirkoniumdioxide wit van kleur is en titanium grijs. Met een speciale camera die verschillende golflengtes apart kan waarnemen werd bekeken wanneer er nog verschil in kleur van de bedekkende gingiva was te zien. Wanneer de gingiva 2 mm of meer dik was kon geen kleurverschil door de onderliggende materialen worden waargenomen, dus laat staan met het menselijk oog.

Ralph van Brakel promoveerde op 10 oktober 2014 aan de Rijksuniversiteit Utrecht op het proefschrift getiteld ‘Zirconia and titanium implant abutments. Clinical, microbiological, histological and optical aspects’. Promotoren waren prof. dr. M.S. Cune en prof. dr. C. de Putter.

Bron: Universiteit Utrecht, oktober 2014

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.