(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 77)

Promotie Ricardo Gomes de Macedo

Ricardo Gomes de Macedo promoveerde op vrijdag 20 december 2013 op zijn proefschrift getiteld ‘Optimizing chemical aspects of root canal irrigation’. Promotor was prof. dr. P.R. Wesselink en copromotoren waren dr. L.W.M. van der Sluis en prof. dr. A.M. Versluis.

Ricardo presenteerde nieuwe in vitro-modellen en onderzoeksmethoden waarmee de effectiviteit van verschillende wortelkanaalirrigatiemethoden en –spoelmiddelen kunnen worden geëvalueerd, gevisualiseerd en vergeleken. Zo heeft de afdeling waar hij promoveerde een model in een rundertand ontwikkeld waarmee tijdens het irrigeren van het wortelkanaal de reactiesnelheid van een spoelmiddel met het dentine kan worden bepaald. Ook introduceerde de promovendus een nieuw numeriek model waarmee de thermodynamische eigenschappen tijdens wortelkanaalirrigatie kan worden bestudeerd, en een nieuw hydrogelmodel dat het effect van vloeistofstroming op de biofilm nabootst tijdens de irrigatieprocedures.

De gepresenteerde modellen en methoden kunnen gebruikt worden voor toekomstig onderzoek. Het promotieonderzoek van Ricardo Gomes de Macedo kan bijdragen aan de wetenschappelijke en klinische bewustwording van de mechanische en chemische aspecten van het wortelkanaalirrigatieproces en uiteindelijk aan een beter resultaat van de wortelkanaalbehandeling.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.