(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd september 2016; 123: 397)

Promotie S.A.C. Kraaijenga

Functies van mond-keelholte en strottenhoofd na behandeling hoofd-halskanker

Sophie A.C. Kraaijenga onderzocht de orofaryngeale en laryngeale functies (van mond-keelholte en strottenhoofd) na behandeling van vergevorderde hoofd-halskanker. Deze behandeling bestaat veelal uit orgaan-sparende radiotherapie of uit een combinatie van radio- met chemotherapie. Vaak worden daarmee goede resultaten bereikt, maar helaas wel met aanzienlijke functionele bijwerkingen, zoals het optreden van slikproblemen. Dit kan leiden tot gewichtsverlies en zelfs tot het permanent voeden via een voedingssonde.

Kraaijenga verrichtte een systematisch literatuuronderzoek naar de huidige diagnostische en behandelmogelijkheden voor dysfagie na behandeling van hoofd-halskanker. Hieruit kwam naar voren dat preventieve logopedische slikrevalidatie en intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT) de functionele slik- en stem-spraakproblemen kunnen reduceren. Vervolgens werkte zij prospectief 1 niet-chirurgische en 1 minimaal invasieve behandelmodaliteit voor chronisch-persisterende dysfagie uit. De niet-chirurgische behandeling was gericht op spierversterkende oefeningen en de minimaal invasieve behandeling betrof lipofilling. Beide behandelmodaliteiten bleken veelbelovend te zijn. Een verdere verbetering wordt verwacht van een vroegere toepassing en van combinatie van beide nieuwe methoden.

Sophie Kraaijenga promoveerde op 8 juli 2016 aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Long-term oropharyngeal and laryngeal function in patients with advanced head and neck cancer’. Promotoren waren prof. dr. F.J.M. Hilgers en prof. dr. M.W.M. van den Brekel. Copromotor was dr. L. van der Molen.

(Bron: UvA, 8 juli 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

S.A.C. Kraaijenga
S.A.C. Kraaijenga
Info
publicatiedatum
11 juli 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd