(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2016; 123: 9)

Promotie S. Bizzarro

Antibiotica niet per se gunstig voor resultaat parodontitisbehandeling

Sergio Bizzarro bestudeerde voor zijn promotieonderzoek de klinische, microbiologische en systemische effecten van de niet-chirurgische behandeling van parodontitis ondersteund met antibiotica. Hij keek daarbij naar alle bacteriën (microbioom) en kon daardoor duizenden bacteriën in clusters tegelijk bestuderen.

Tot nu toe werd verondersteld dat antibiotica de gingiva beter geneest. Echter, uit het onderzoek van Bizzarro bleek dat het gebruik ervan niet bij alle patiënten effectief is. De aanwezigheid van diverse en specifieke bacteriesoorten in clusters was een betere voorspeller van een gunstig behandelresultaat dan het wel of niet ondersteunen van de behandeling met antibiotica. Daarnaast stelt Bizzarro vast dat roken de samenstelling van de microbioom negatief beïnvloed (minder variatie), wat weer een ongunstig effect heeft op het resultaat van een parodontitisbehandeling. Dit zou kunnen verklaren waarom bij rokers het behandelresultaat vaak minder goed is dan bij niet-rokers.

Ten slotte toonde Bizzarro aan dat het behandelen van parodontitis zorgt voor een verbeterde status van de vetstofwisseling en een verlaging van de bloeddruk. Deze bevindingen bevestigen dat mond en lichaam niet los van elkaar mogen worden gezien.

Sergio Bizzarro promoveerde op 4 december 2015 aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift ‘The clinical, microbiological and systemic characteristics of periodontitis and their changes after periodontal therapy’. Zijn promotor was prof. dr. B.G. Loos en zijn copromotor was prof. dr. U. van der Velden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.