(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 438)

Promotie S.V. van der Waal

Nieuw ontsmettingsmiddel voor behandeling parodontitis apicalis

Parodontitis apicalis (PA) is een ontstekingsreactie in de weefsels rondom de wortelpunt van een tand of kies en wordt veroorzaakt door een microbiële infectie van het wortelkanaalstelsel. PA geneest alleen na een grondige ontsmetting van het wortelkanaalstelsel. Dat stelsel is grillig van vorm en de bacteriën komen er voor in de gedaante van biofilms.

Op dit moment zorgt een wortelkanaalbehandeling, waarbij wordt gedesinfecteerd met natriumhypochloriet en eventueel calciumhydroxide, niet altijd voor volledige ontsmetting. Suzette van der Waal ontwikkelde in een promotieonderzoek een aangepaste zoutoplossing waarmee het wortelkanaalstelsel effectief en veilig ontsmet kan worden. Ze verdedigde 24 juni 2015 haar proefschrift ‘A new strategy in root canal therapy; there is a lot going on in endodontic disinfection’ aan de Universiteit van Amsterdam. Promotoren waren prof. dr. P.R. Wesselink en prof. dr. W. Crielaard, copromotor was dr. J.J. de Soet.

Van der Waal onderzocht een nieuwe strategie waarbij ook micro-organismen in moeilijk benaderbare delen van het wortelkanaalstelsel worden bereikt. Die strategie is gebaseerd op het zogenoemde multiple-hurdle principe en is getest in vitro op verschillende micro-organismen in verschillende modellen. Ze ontwikkelde een aangepaste zoutoplossing door (tafel)zout en zout van een organisch zuur te combineren.

Ook onderzocht zij de bestaande methodes. Zo is natriumhypochloriet het meest gebruikte ontsmettingsmiddel voor het wortelkanaal, maar is de concentratie soms te laag om effectief te zijn. Een wortelkanaalbehandeling kan in meerdere behandelzittingen worden uitgevoerd. Het wortelkanaal wordt dan tijdelijk gevuld met calciumhydroxide. Daarmee zou de hoeveelheid micro-organismen worden verkleind, maar de promovenda ontdekte dat calciumhydroxide nauwelijks biofilm bacteriën afdoodt. Bovendien zorgt het voor bijeffecten: de biofilm wordt dikker en de gevoeligheid van bacteriën voor verdere ontsmetting kan minder worden. Zie ook ‘Onder de loep!’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 371).

(Bron: Universiteit van Amsterdam, 24 juni 2015)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

S.V. van der Waal
S.V. van der Waal
Info
publicatiedatum
25 juni 2015
rubriek
Actueel
Gerelateerd