Gepubliceerd op: 19-09-2013 (in print verschenen Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 512)

Promotie T. Liu

Op 18 september 2013 promoveerde Tie Liu op zijn proefschrift ‘Osteoinductive bone substitutes’ aan de Universiteit van Amsterdam. Promotoren waren prof. dr. D. Wismeijer, prof. dr. Z. Gu, dr. Y. Liu.

Voor de behandeling van botfracturen en botdefecten is voldoende botvolume nodig; dit is belangrijk voor een optimaal herstel. Als botdefecten te groot zijn om uit zichzelf te herstellen, moet er bot worden toegevoegd om het defect te vullen. Tie Liu en zijn collega’s ontwikkelden met het biomimetisch calciumfosfaat botsubstituut een ideaal botsubstituut voor klinische toepassingen in de orale implantologie en orthopedie. Dit botsubstituut zorgt voor botaanmaak door stimulatie van cellen die bot aanmaken. Ook ontwikkelden zij een ‘biomimetische osteoinductieve promotor’ (calciumfosfaatmateriaal), die dient als een onafhankelijke en biologisch afbreekbare osteoinducer (wat botvorming kan induceren) voor de efficiënte botformatie van botsubstituten die op de markt zijn. Liu onderzocht de fysische en chemische eigenschappen van deze materialen en met dierexperimenteeel onderzoek of het als behandeling kan worden ingezet bij de mens.

Liu toonde aan dat het biomimetische calciumfosfaat botsub-stituut biologisch afbreekbaar is en duidelijk botformatie veroorzaakte. Hij ontwikkelde dit materiaal met voldoende hardheid en druksterkte zodat er gemakkelijk mee kan worden gewerkt. Dit materiaal had een goed therapeutisch effect bij het behandelen van botdefecten bij schapen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.