(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: 196)

Promotie T.T.A.Peters

Behandelwijze hoofd-halskanker niet alleen baseren op leeftijd

Het is niet nodig om oudere patiënten met hoofd-halskanker anders te behandelen dan jongere patiënten met deze ziekte. Dat concludeert Thomas Peters in zijn proefschrift ‘Head and neck cancer in elderly’. Op19 februari 2014 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promotor was prof.dr. B.F.A.M. van der Laan.

Het aantal mensen bij wie hoofd-halskanker wordt vastgesteld, stijgt niet meer, maar het percentage ouderen in deze groep neemt wel toe. Vaak worden zij anders behandeld dan jongere patiënten. Peters onderzocht of het gemaakte onderscheid terecht is. Hij vergeleek daarvoor onder andere de behandelingsgegevens van 129 patiënten van 75 jaar of ouder, bij wie tussen 1997 en 2007 een kwaadaardige tumor in het hoofd-halsgebied (larynxcarcinoom) was vastgesteld, met die van 283 patiënten van 65 jaar of jonger.

De promovendus vond geen aantoonbaar verschil in complicaties na de behandeling tussen oudere en jongere patiënten. Wel zijn bij oudere patiënten complicaties moeilijker te voorspellen op basis van factoren die voor de behandeling bekend zijn. Ook geldt dat wanneer patiënten kampen met bijkomende (chronische) ziektes, complicaties vaak samenhangen met deze ziektes. Peters concludeert dat de keuze van behandeling lastig blijft, maar niet moet worden gebaseerd op hoge leeftijd alleen.

(Bron: Persbericht RUG, februari 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.