(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2016; 123: 284)

Promotie V. Cuijpers

Nieuwe beeldvormende technieken voor herstellen botweefsel

Mensen worden tegenwoordig steeds ouder en krijgen daardoor meer problemen zoals uitval of achteruitgang van organen en weefsels. Onderzoekers binnen het vakgebied ‘tissue engineering’ bestuderen de mogelijkheden om beschadigde organen en weefsels te herstellen en vorming van nieuw weefsel te vereenvoudigen. Tissue engineering gebruikt dragermaterialen, die de lichaamseigen cellen ondersteunen bij de vorming van nieuw weefsel. Om de werking van deze dragermaterialen te controleren zijn beeldvormende technieken noodzakelijk, die cellen, weefsels en dragermaterialen op de micrometer nauwkeurig kunnen aantonen. Vincent Cuijpers beschrijft in zijn proefschrift ‘Imaging strategies in bone tissue engineering’ verschillende driedimensionale reconstructiemogelijkheden met beeldvormende technieken. Een speciale röntgentechniek, de microcomputertomografie, blijkt zeer bruikbaar in botweefselonderzoek. De door Cuijpers beschreven technieken geven beter inzicht in de locatie én de samenwerking van cellen en weefsels met de dragermaterialen.

Vincent Cuijpers promoveerde 14 april 2016 aan Radboud Universiteit Nijmegen. Promotor was prof. dr. J.A. Jansen en copromotor dr. X.F. Walboomers.

(Bron: Radboudumc, 16 april 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.