(in print verschenen: Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121:256)

Promotie W.J.J.M. Martin

Postoperatieve pijnklachten verminderen door vaatvernauwers en koude compressies

Vaatvernauwende middelen en (koude) compressie verminderen mogelijk de pijn na kaakoperaties en de chirurgische verwijdering van een derde molaar. Dit stelt Pim Martin in zijn proefschrift ‘Orofacial pain – pain measurement and clinical implications’ waarop hij op 28 maart 2014 promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Promotoren waren prof. dr. D.B Tuinzing, prof. dr. E.A.J.M Schulten en copromotor was dr. T. Forouzanfar.

Martin verrichtte literatuuronderzoek en deed pijnmetingen aan de hand van de zogenoemde ‘visual analogue scale’ (VAS).

Bij pijn rondom de mond en het gelaat wordt onderscheid gemaakt tussen acute en chronische pijn, waarvoor verschillende behandelopties bestaan. Martin onderzocht de efficiëntie van deze behandelingen. Vaatvernauwende middelen en (koude) compressie kwamen in zijn onderzoek als meest efficiënte behandeling naar voren. Het gebruik van cryotherapie (koude therapie) ter bestrijding van de pijnklachten na kaakoperaties was minder effectief. Ook het gebruik van anti-epileptica en antidepressiva waren matig tot beperkt effectief bij de verschillende vormen van pijn rondom de mond en het gelaat.

(Bron: Vrije Universiteit Amsterdam, maart 2014)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

W.J.J.M. Martin
W.J.J.M. Martin
Info
publicatiedatum
29 maart 2014
rubriek
Actueel
Gerelateerd