(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd juli/augustus 2016; 123: 343)

Promotie W.J. Pattje

Prognostische biomarkers voor behandeling hoofd-halskanker

Het tumor-onderdrukkende gen Phosphotase-and-Tensin-Homologue (PTEN) en het eiwit gefosforyleerd Associated-Death-Domain (pFADD) kunnen voorspellen hoe patiënten met hoofd-halskanker zullen reageren op radiotherapie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Wouter J. Pattje naar de relatie tussen radiotherapie bij een patiëntengroep met hoofd-halskanker en deze 2 meetbare stoffen (biomarkers) die vaak dereguleerd zijn in tumoren.

Pattje voerde zijn onderzoek uit met behulp van klinische gegevens van 92 patiënten met een vroeg stadium van stembandkanker en 204 patiënten met vergevorderde tumoren in de mond- en keelholte. Die eerste groep was alleen behandeld met radiotherapie, bij de tweede groep was de tumor verwijderd voordat er radiotherapie werd toegepast. De promovendus stelde vast dat een verhoogde expressie van het eiwit pFADD en een verlaagde expressie van het gen PTEN samenhingen met een betere lokale controle van de tumor.

Om de mechanismen achter deze uitkomsten te achterhalen, onderzocht Pattje vervolgens de stralingsgevoeligheid in cellijnen waarin hij het eiwit en het gen tot verhoogde expressie bracht. Overexpressie van pFADD bleek te resulteren in een verhoogde stralingsgevoeligheid, overexpressie van PTEN juist in een verminderde stralingsgevoeligheid. Dat kan volgens Pattje de uitkomsten van het klinisch onderzoek verklaren. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze biomarkers ook een rol kunnen spelen in nieuwe behandelingen.

Wouter Pattje promoveerde op 11 mei 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Radiosensitivity and metastasis in squamous cell carcinoma of the head and neck. A molecular approach’. Zijn promotoren waren prof. dr. J.A. Langendijk en prof. dr. E.M.D. Schuuring.

(Bron: RUG)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.