Gepubliceerd op: 05-04-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 185)

Promotie W. Ji

Personalia

In het dagelijks leven hebben botdefecten een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van leven van een individu en op de totale kosten van de gezondheidszorg. Tissue engineering is een veelbelovende strategie om botdefecten, in het bijzonder grote botlacunes en gecompliceerde breuken in het aangezichtsgebied, te herstellen. Belangrijke elementen in deze strategie zijn cellen, scaffolds en biomoleculen.

Eerder onderzoek gaf aan dat scaffolds niet alleen fysieke dragers voor cellen moeten zijn; ze zouden ook direct specifieke biologische processen (bijvoorbeeld via het vrijkomen van biomoleculen) kunnen sturen om optimale cel- en weefselreacties te moduleren.

Het promotieonderzoek van Wei Ji richtte zich op het genereren van zogeheten functionele elektrogesponnen nanofibrous scaffolds met behulp van verschillende technieken om biomoleculen te incorporeren. De werkzaamheid van de verkregen scaffolds werd geëvalueerd via een rattenmodel. De resultaten gaven aan dat deze scaffolds fungeerden als een effectief afgiftesysteem voor biomole-culen. Ze vertegenwoordigen een veelbelovende niet-cellulaire aanpak voor weefselregeneratie.

Wei Ji promoveerde 25 februari 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Bioactive electrospun scaffoldo for bone tissue engineering’. Promotoren waren dr. ing. J.J.P. van den Beucken en dr. Fang Yang.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.