(in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 584-585)

Promotie W.L. Lodder

Tumordiktemeting bij hoofd-halskanker is zeer betrouwbaar wanneer de kop van het apparaat voor het echografisch onderzoek in de mondholte direct op de tumor wordt geplaatst. Vooral bij oppervlakkig groeiende mondholtetumoren is echografie van toegevoegde waarde vergeleken met ‘magnetic resonance imaging’ (MRI). Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Wouter Lodder naar het belang van radiologisch (met behulp van beeldvorming) bepaalde voorspellende factoren bij hoofd-halskanker. Doel daarvan is om de behandeling van hoofd-halskanker toe te spitsen op het individu. Met behulp van tumordiktemetingen en tumorvolumemetingen kunnen patiëntengroepen worden geselecteerd met een gunstiger prognose.

Lodder onderzocht verschillende beeldvormende technieken zoals echografie, MRI en computertomografie (CT) (röntgen) op hun belang bij tumordiktemetingen, tumor-volumemetingen en carotis encasement (omgroei van tumor rond de halsslagader).

Naast tumordikte is het ook belangrijk om voor chirurgie vast te stellen of er sprake is van extranodale groei (ENS, groei van tumorcellen buiten/door het kapsel van een lymfeklier), zodat de beste behandeling kan worden bepaald. MRI is redelijk nauwkeurig voor het bepalen van ENS in halsklieruitzaaiingen. Wel blijkt dat pathologen ENS vaak verschillend beoordelen. Wanneer diverse pathologen een serie halsklieren bekijken, komen ze in 40% van de gevallen tot een andere conclusie. Het volume van een tumor kan nauwkeurig en in korte tijd worden gemeten met behulp van dynamische MRI.

De resultaten van het proefschrift zijn zeker bruikbaar voor een betere individuele behandeling van hoofd-halskanker.

Wouter Lodder promoveerde op 25 september 2013 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Significance of radiolo-gically determined prognostic factors for head and neck cancer.’ Promotoren waren prof. dr. A.J.M. Balm en prof. dr. B.F.A.M. van der Laan. Copromotoren waren prof. dr. M.W.M. van den Brekel en dr. F.A. Pamijer.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.