Gepubliceerd op: 08-03-2013 (in print verschenen in Ned Tijdschr Tandheelkd 2013; 120: 132)

R.E.Sonneveld

Promotie

Rutger Sonneveld promoveerde op 6 februari 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift ‘Views of patients, dentists, and dental students with respect to organizational aspects of dental practices’. Sonneveld onderzocht de prioritering en normering van 41 organisatorische aspecten van de tandartspraktijk. Het bleek dat patiënten en tandartsen dezelfde top 3 beoordelingsaspecten hadden samengesteld, te weten: telefonische bereikbaarheid, bij- en nascholing en een Nederlandssprekende tandarts. Patiënten en tandartsen normeerden echter de meerderheid van de aspecten anders en tandartsen schatten de wensen van de patiënten niet goed in. Ook bleek dat tandheelkunde studenten dezelfde organisatorische aspecten belangrijk vonden als tandartsen en patiënten. Tandartsen kunnen de onderzoeksresultaten gebruiken om hun praktijkorganisatie aan te passen aan de wensen van specifieke patiënten of doelgroepen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.