(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2019; 126: 7)

Radiosensitizers en tumorkweekmodel

Promotie A.J.C. Dohmen

Patiënten met gevorderde hoofd-halskanker worden behandeld met een combinatie van chemotherapie (cisplatinum, cetuximab), radiotherapie en chirurgie. Deze combinatie geeft aanzienlijke bijwerkingen. Amy Dohmen zocht naar nieuwe radiosensitizers die zich specifiek richten op kankercellen zonder het normale weefsel te schaden en die idealiter leiden tot een betere overleving met minder bijwerkingen.

Dohmen voerde meerdere drugsscreens uit in aan- en en afwezigheid van radiotherpie. Eén screen identificeerde GSK635416A, die kankercellen gevoeliger maakt voor radiotherapie en waarvan de mate van radiosensitisatie hoger was dan die van cisplatinum en cetuximab. GSK635416A vertoonde een significant lagere toxiciteit in afwezigheid van radiotherapie en vrijwel geen toxiciteit in een normale fibroblastcellijn. Een andere screen identificeerde rapamycine, raloxifen en tamoxifen als veelbelovende radiosensitizers voor hoofd-halskanker.

Omdat elke patiënt anders reageert op de chemo- en radiotherapie, optimaliseerde Dohmen ook een ‘spons-ondersteunende kweekmodel’ voor zijn potentieel gebruik als preklinisch predictiemodel. Kweken van individueel tumorweefsel inclusief medicijnen, voorafgaand aan de behandeling, zou dan kunnen voorspellen welke patiënt zal reageren op de beoogde therapie.

Op 13 december 2018 promoveerde Amy Dohmen aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Advanced head and neck cancer treatment: A basic step forward’. Promotoren waren prof. dr. J.J.C. Neefjes en prof. dr. M.W.M. van den Brekel. De copromotoren waren dr. C.L. Zuur en prof.dr. H. Ovaa.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
13 december 2018
rubriek
Actueel
Gerelateerd