Rechtzaak tandprothetici versus zorgverzekeraar van de baan

Eerder werd bericht dat de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en een cliënt van zorgverzekeraar VGZ de zorgverzekeraar voor de rechter daagden. Nu zijn de partijen nu tot overeenstemming gekomen. Inzet van de rechtszaak was de weigering van VGZ om het aanbrengen van een gebitsprothese op implantaten door een tandprotheticus te vergoeden. Het bereiken van overeenstemming betekent dat de cliënt de zorg alsnog vergoed krijgt. Ook mogen tandprothetici op verwijzing van een tandarts(-implantoloog) deze zorg alsnog zelfstandig aanvragen en declareren. Met de uitkomst van het gesprek is de rechtszaak van de baan.

“We zijn blij met deze uitkomst”, aldus directeur Marnix de Romph van de ONT, “omdat hiermee de toegankelijkheid van deze zorg voor de meest kwetsbare groep gewaarborgd blijft. De cliënt is de grote winnaar want die kan de zorgverlener waar hij het meest vertrouwen in heeft het gebit laten maken. Dit doet bovendien recht aan de wettelijke bevoegdheid van de tandprotheticus. In deze casus heeft de tandprotheticus zich aan alle spelregels gehouden. VGZ doet dat nu ook en dat waarderen we”.

In een reactie laat VGZ weten het te betreuren dat eerdere communcatie vanuit VGZ tot een misverstand heeft geleid. “De gebitsprothese op implantaten wordt, ook als deze gemaakt wordt door een tandprotheticus, vergoed mits er een verwijzing van de tandarts is”, aldus VGZ. Als goed voornemen voor komend jaar hebbende partijen afgesproken voor het zorginkoopbeleid 2019 intensief met elkaar te overleggen.

(Bron: ONT, 11 december 2017)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.