Relatie parodontale behandeling en cardio-vasculaire aandoeningen

Onderzoekers van het Cochrane instituut voerden een literatuuronderzoek uit naar de relatie tussen parodontale behandeling en cardiovasculaire aandoeningen. Een uitgebreide meta-analyse van de vermelde resultaten toont dat er nog steeds onvoldoende bewijs is dat de behandeling van parodontale aandoeningen preventief werkt op het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen.

Bron

Henschel M, Keenan AV. Insufficient evidence of effect of periodontal treatment on prevention or management of cardiovascular disease. Evid Based Dent 2015; 16: 17-18. doi: 10.1038/sj.ebd.6401079.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.