Relatie parodontitis en hart- en vaatziekten onderzocht

Nicky Beukers, tandarts-parodontoloog aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), heeft als eerste in Nederland grootschalig epidemiologisch onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tussen ernstige parodontitis en hart- en vaatziekten. Dit werd eerder al in andere landen onderzocht.

Beukers baseert haar onderzoek op de patiëntgegevens van meer dan 60.000 ACTA-patiënten. Op basis van hun ziektegeschiedenis en behandelde parodontitis, stelt ze dat de kans dat een patiënt een hart- en vaatziekte heeft 60% groter is wanneer diezelfde patiënt ook ernstige parodontitis heeft. Zelfs als er rekening wordt gehouden met andere invloeden zoals hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol. Het is nog niet duidelijk of de parodontitis zélf daadwerkelijk zorgt voor een hogere kans op hart- en vaatziekten, maar er zijn wel allerlei plausibele verklaringen.

De bevindingen van Beukers verschenen in de J Epidemiol Community Health (2016; pii: jech-2015-206745). In een vervolgonderzoek gaat zij bekijken welke ziekte er bij patiënten doorgaans het eerst optreedt: parodontitis of de hart- en vaatziekte. Met de uitkomsten van dat onderzoek kan met meer zekerheid worden vastgesteld of parodontitis een causale rol speelt bij hart- en vaatziekten.

Nicky Beukers studeerde cum laude op dit onderzoek af in de parodontologie

(Bron: Persbericht ACTA, 12 augustus 2016)

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock
Info
publicatiedatum
16 augustus 2016
rubriek
Actueel
Gerelateerd