Replantatie van parodontaal opgegeven gebitselementen

In een pilot is nagegaan of geëxtraheerde gebitselementen met succes kunnen worden gereplanteerd. De geëxtraheerde gebitselementen werden 10-14 dagen bewaard in een vloeistof waaraan een antibioticum was toegevoegd, en daarna teruggeplaatst in de gedeeltelijk genezen alveoli. De patiënten werden daarna 3-21 maanden gevolgd. Na 3 maanden waren nog 18 van de 27 gebitselementen aanwezig.

Bron

Eun-Ung Lee, Hyun-Chang Lim, Jung-Seok Lee,et al. Delayed intentional replantation of periodontally hopeless teeth: a retrospective study. J Periodontal Implant Sci 2014; 44: 13-19 Epub 2014 Feb 26. doi: 10.5051/jpis.2014.44.1.13.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.