(in print: Ned Tijdschr Tandheelkd januari 2016; 123: 10)

Restauratieve & esthestische endo

Najaarscongres NVvE 2015

Het congres ‘Restauratieve & esthetische endo’ van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) op 21 november 2015 trok veel belangstelling. Voorzitter Daniëlle Boonzaaijer presenteerde eerst het nieuwe NVvE-logo, waarna Khee Hian Phoa zorgde voor het in elkaar overlopen van de verschillende onderdelen.

Luuk Daneels besprak de deelaspecten die de prognose van een gebitselement bepalen. Vaak worden endodontische behandelingen gestart zonder dat goed is gekeken naar de staat van het gebitselement en de overige dentitie. Dit kan zich uiten in overbehandeling. Hij presenteerde een tool, beschikbaar als app voor Apple en Android, waarmee de prognose van een gebitselement in enkele stappen, vanuit verschillende deelaspecten, kan worden beoordeeld. Dit stelt tandartsen in staat om snel en adequaat de prognose van een behandeling te bepalen. Tegelijkertijd worden patiënten op visuele wijze geïnformeerd over de toestand van hun gebit, het noodzakelijke behandeltraject en de kans van slagen van de behandeling.

Wietske Fokkinga besprak de overwegingen bij het maken van een goede funderingsrestauratie na de endodontische behandeling. Vezelstiften hebben alleen een toegevoegde waarde bij premolaren en frontelementen, als er 2 of minder wanden resteren. Veel aandacht kreeg de techniek waarmee een vezelstift individueel kan worden vervaardigd.

Cees Kreulen presenteerde gegevens over de duurzaamheid van restauraties en gebitselementen na de endodontische behandeling. Opvallend is dat de overleving van een gebitselement nauwelijks wordt bepaald door het materiaal van restauratie. Na 17 jaar is de overleving van gebitselementen gerestaureerd met een indirecte kroon 90% en met een directe composietkroon 82%. Wel falen directe composietkronen vaker en moeten daardoor meerdere malen worden gerepareerd.

Lars Bergmans en Jan Berghmans gaven presentaties over de esthetiek. Ongeveer 10% van de patiënten vindt dat de esthetiek van zijn gebit minder is geworden na een endodontische behandeling. Bergmans besprak het extern bleken van gebitselementen en het belang van een goede kleurbepaling. Het thuisbleken met behulp van waterstofperoxide (6%) is nog steeds de gouden standaard. ‘Power bleaching’ in de tandartspraktijk met behulp van laser of andere lichtbronnen is riskant vanwege thermische schade aan de pulpa. Bovendien is niet aangetoond dat het betere resultaten oplevert dan thuisbleken. Berghmans ging in op de verschillende oorzaken van tandverkleuring. Bij intern bleken maakt hij nog altijd gebruik van natriumperboraat in plaats van het tegenwoordig aanbevolen waterstofperoxide (35%). Het gerucht gaat dat natriumperboraat niet meer is toegestaan, maar de regelgeving beschrijft niet duidelijk dat toepassing ervan in gebitselementen niet is toegestaan. Daarbij komt dat het niet gemakkelijk is een goede afsluiting te krijgen van een bleekgel met een hoge concentratie waterstofperoxide. Lekkage hiervan kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

 

Nieuwe logo NVvE

 

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.